Wednesday, November 30, 2011

Rancangan Mengajar Sains Tahun 4 (Animals and Plants Protect Themself 1)

Releksi Mengajar
Kekuatan : Suasana pembelajaran yang diwujudkan seronok dan konduksi kerana murid-murid tertarik hati dan ingin mencuba mencari serangga yang tersembunyi dalam taman tersebut. Aktivit kumpulan yang diwujudkan dapat memberi peluang murid untuk mengadakan perbincangan dan mencari cara menyelesaikan masalah untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Dalam proses ini, bukan sahaja perkembangan intelek murid dijalankan di mana perkembangan murid dari aspek afektif juga tercapai.
 
Kelemahan : Semasa dalam perbentangan, murid terasa tertekan dan tidak dapat membentangkan hasil perbincangan mereka dengan baik. Hal ini demikian kerana murid jarang diberi peluang untuk bertutur dan memberi pendapat sendiri di hadapan orang ramai. Ini adalah satu kelemahan yang besar di kalangan murid sekolah saya.

 Penambahbaikan: Saya akan cuba memberi bimbingan kepada murid semasa mereka membuat pembentangan dari aspek cara pertuturan, cara ketrampilan diri dan juga bagaimana meluahkan pendapat sendiri dengan menghormati pendapat orang lain. Ini adalah aspek yang penting dalam pembangunan sahsiah.

No comments:

Post a Comment